circulair staal

Ons doel is helder: in 2030 willen we bij Visser Staal minimaal 50% van ons staal uit herbruikbaar materiaal halen.

Met circulaire staalbouw verhelpen we niet alleen een naderend grondstoffentekort, ook houden we negatieve effecten van onze werkzaamheden op het milieu zo beperkt mogelijk. Bij Visser Staal willen we koploper zijn op het gebied van circulaire staalbouw. Dat heeft ertoe geleid dat ons bedrijf een transitie heeft ingezet wat betreft onze manier van werken en het materiaal dat we gebruiken.

circulair staal

In duurzame staalbouw zetten wij in op hergebruik van staal. We zijn continu op zoek naar staalconstructies in bestaande gebouwen die gesloopt worden. Deze monteren we en gebruiken die vervolgens in nieuwe projecten. Niet alle staalprofielen zijn opnieuw te gebruiken, daarom beoordelen we alle materialen uitvoerig op kwaliteit en toepassing. Wij hanteren hierbij de richtlijnen voor effectief werken met hergebruikte profielen.

verandering van werkwijze

Werken met herbruikbaar constructiestaal zorgt voor een verandering in onze werkwijze. Voorheen vormden de tekeningen van een constructeur onze leidraad. Op basis daarvan werden na engineering de benodigde profielen besteld. Als we met herbruikbaar staal werken, moeten we het staal in de toegewezen donorgebouwen of de reeds gedemonteerde staalprofielen vergelijken met de uitgangstekeningen van de constructeur en deze toetsen aan de NTA 8713.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van circulaire profielen, zullen deze waarschijnlijk niet perfect overeenkomen. Werken met circulair staal vereist daarom voldoende ontwerpvrijheid en nauwe samenwerking tussen ons, de constructeur en de opdrachtgever. Onze visie is dan ook om zoveel circulaire profielen op voorraad te hebben zodat we meer raakvlakken krijgen met uitgangstekeningen.

demonteren
gedemonteerd materiaal vergelijken met de uitgangs- tekeningen
materiaal toetsen aan de NTA 8713
ontwerp maken met beschikbaar materiaal
engineering
constructie

circulair staal op voorraad

Werken met het hergebruik van constructiestaal vraagt dus om een andere denkwijze. Toch willen we onze kenmerkende flexibiliteit naar onze klanten behouden. Daarom is het onze visie om een zo groot mogelijke voorraad herbruikbare stalen profielen aan te leggen.

Bij Visser Staal beschikken we over een groot team van engineers die kunnen ontwerpen op basis van de beschikbare profielen. Zo krijgen onze klanten de dienstverlening die ze van ons gewend zijn, maar werken we wel toe naar een circulaire toekomst.

slopen om te bouwen

Je kunt ons helpen onze circulaire doelstelling te bereiken door ons op tijd in te lichten over toekomstig te slopen gebouwen of constructies. Door samen te werken kunnen we de kans op het verkrijgen van herbruikbaar constructiestaal vergroten.

pilot projecten

in voorbereiding

overkapping tribune

v.v. schaesberg
in uitvoering

brug helmond

BAM infra

samen werken aan

een duurzame wereld?

Laten we de handen ineenslaan! Samen kunnen we echt een verschil maken voor een duurzamere toekomst.

contact

Stenen Brug 15a | 6372AP Landgraaf | Beleidsverklaring

Visser Staal 2019-2024

Lid koninklijke metaalunie