CERTIFICERING

EN 1090 – 1 & 2

Wij voldoen aan de eisen omtrent CE-markering en de technische eisen die aan onderdelen of eindproducten van staal worden gesteld.

VCA 2 STERREN

Wij voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Lid koninklijke metaalunie

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten en ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. De voorwaarden kunt u hier downloaden of worden u indien gewenst kosteloos toegezonden. Visser Staal B.V. is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met de huidige wereldwijde onzekere omstandigheden (waaronder, maar niet beperkt tot Covid-19 en opgelegde sancties). Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.

Contact

Stenen Brug 15a
6372 AP  Landgraaf
045 - 533 30 04
info@visserstaal.nl